ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΕΑ ΚΙΟΣ
Τ.Κ: 21053, ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Τηλέφωνο: 27510 51892

Fax: 27510 51893

* Συμπληρώστε το απαιτούμενο πεδίο.
* Συμπληρώστε το απαιτούμενο πεδίο.
* Συμπληρώστε το απαιτούμενο πεδίο.
* Συμπληρώστε το απαιτούμενο πεδίο.